Hemabo
FB IN
NL | EN | DE

Downloads

Downloads

Op de volgende pagina vind u technische gegevens van materialen die worden verwerkt tot eindproducten door Hemabo B.V. De gegevens zijn afkomstig van de producenten van deze materialen, en niet samengesteld door Hemabo B.V.

 

De opgegeven waarden, volgens de huidige kennis van onze toeleveranciers, zijn bedoeld om een globale indruk te geven van de eigenschappen en toepassingen van producten met technische kunststoffen. Het betreft geen minimum of maximum waarden en geen gegarandeerde waarden doch “richtwaarden” welke binnen het normale tolerantie-veld van producteigenschappen liggen en
voornamelijk bedoeld zijn om materialen te kunnen vergelijken. De opgegeven waarden zijn niet juridisch bindend en mogen niet voor specificatie-doeleinden worden gebruikt.

 

De verschillende tests zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd op testmonsters met een genormeerde afmeting. Omdat de eigenschappen afhankelijk zijn van de afmetingen
van het uiteindelijke product dient men altijd specifieke tests uit te voeren onder individuele omstandigheden. Aan de opgegeven waarden kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend, de klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de materiaalkeuze en het vooraf testen van de geschiktheid voor het beoogde doeleind. Bestaande commerciële patenten dienen in acht genomen te worden.

 

Voor informatie over het mechanisch bewerken van de betreffende materialen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

 

Ik heb deze informatie gelezen, en geaccepteerd.

Top