SUBSIDIEPROJECT FOTO-AKOESTISCHE MAMMOGRAFIE

Met Foto-akoestische mammografie wordt het mogelijk om borstkanker via bloedvatvorming rondom een kwaadaardige tumor (angiogenese-detectie) eerder en meer specifiek op te sporen. 

Hemabo neemt deel aan een subsidieproject voor het ontwikkelen van een foto-akoestisch mammografiesysteem - de PAM3+ genaamd.

Bij de opsporing van borstkanker is beeldtechnologie cruciaal. Ondanks voortdurende verbeteringen is de betrouwbaarheid niet volledig optimaal. Bij foto-akoestiek worden hele korte laserpulsen het lichaam van een patiënt ingestuurd. Als het laserlicht bijvoorbeeld een bloedvat raakt, ontstaat warmte die een kleine drukverhoging veroorzaakt. Deze drukverhoging plant zich als een geluidsgolf voort en dit wordt met ultrageluidsapparatuur geregistreerd. Met foto-akoestische mammografie wordt het daarom mogelijk om borstkanker via bloedvatvorming rondom een kwaadaardige tumor (angiogenese-detectie) eerder en meer specifiek op te sporen. Dit laatste kan het onnodig nemen van een biopt voorkomen. Verder is de methode meer vrouwvriendelijk (pijnloos); maakt geen gebruik van mogelijk schadelijke straling of van contrastvloeistof  en wordt niet gehinderd door de aanwezigheid van dicht klierweefsel waardoor deze methode ook geschikt is voor jonge(re) vrouwen. Binnen dit project worden twee prototypen gemaakt van een foto-akoestisch mammografiesysteem - de PAM3+ genaamd. Hierbij wordt ook artificieel intelligence voor 3D beeldanalyses ingezet om de digitale beelden te vergelijken met medische beelden van diezelfde patiënt die gemaakt zijn met de huidige borstkankerdiagnostiek beeldvorming. Het Radboud Universitair Medisch Centrum zal een klinische studie met de PAM3+ vanuit Nijmegen leiden om de geclaimde voordelen van foto-akoestische mammografie met de PAM3+ binnen dit project te demonstreren.

Hemabo neemt deel aan subsidieproject OP-2014-2023-Oost-PROJ-01052 /project REACT-PAM3+

Hierbij krijgt Hemabo een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie

Projectperiode:

1 april 2021 t/m 31 december 2023