DNA från HEMABO:
ALLT SIDAN FÖR KUNDEN

Vad Hemabo levererar alltid bästa kvalitet och skräddarsydda produkter. Hemabo kämpar för bästa möjliga kvalitet och detta är den verkliga anledningen till varför Hemabo är uppdragsgivarnas förstahandsval.

GÄLLER FÖR ALLA LED I DIN ORGANISATION

Hemabo för en dialog om innehållet med alla led i din organisation. Från inköpare till konstruktör. Från programmerare till ledning. De anpassar sig snabbt och kommer underfund med vad varje verksamhetssegment hos uppdragsgivaren behöver. Din värld blir snart en del av Hemabos värld. Oavsett hur högt ställda eller varierande dina tekniska och innovativa krav på anpassning är. Resultatet av detta samspel? En på alla sätt och vis fulländad produkt: tekniskt, logistiskt, budget- och planeringsmässigt.

GARANTERAT KUNNIG

Hos Hemabo arbetar en blandning av erfarna medarbetare och man har en god tillströmning av unga talanger. Internt överförs ständigt kunskaper mellan medarbetarna. Detta innebär att de värdefulla kunskaperna förvaltas inom organisationen och sålunda i bolagets DNA. Dessutom sparas all samlad kunskap på ett översiktligt och spårbart sätt i en programvara. Detta är framför allt praktiskt för alla uppdragsgivare som gör samma ordrar flera gånger. Om en medarbetare mot alla odds skulle välja att lämna oss? I så fall har dennes kunskaper automatiskt förankrats i vårt DNA. Hemabos medarbetare är inte bara utförare. De åtföljer kunderna på deras resa, uttrycker sina åsikter och överväger olika lösningar direkt med kunderna för bästa möjliga resultat. Vilket i slutändan ökar dina plastprodukters kvalitet.

PROVA HEMABO MED OLIKA TESTER…

Hemabo genomför gärna prototyptester tillsammans med dig. De engagerar sina medarbetare i arbetet och samarbetar med alla avdelningar hos uppdragsgivaren. De testar kritiskt, har konstanta överläggningar och kommer tillsammans med dig fram till ett resultat. Överväg att testa prototyper, men likaså idéer och koncept som ännu inte har kunnat förverkligas. Med andra ord: Testa Hemabo i lugn och ro med hjälp av olika tester…