SPECIALIST PÅ DE ALLRA
MEST UTMANANDE MARKNADERNA

 

På Hemabo arbetar man passionerat för mekanisk bearbetning av plaster från halvfabrikat. Med tanke på erfarenheten och den högkvalitativa maskinparken kan Hemabo numera ta emot alla typer av ordrar. Apropå Hemabos DNA tjänar detta däremot som ett incitament för att allt grundligare sätta sig in i uppdragsgivarnas marknad. Med tiden har det fördjupade tillvägagångssättet resulterat i ett antal specifika marknader där det finns en återkommande efterfrågan på Hemabos produkter. Hemabo har specialiserat sig på de nedanstående marknaderna. Uppdragsgivare kan redan dra nytta av de tillgängliga specialkunskaperna.

HÖGTEKNOLOGISKA SYSTEM & INTEGRATION

För marknaden med högteknologiska system krävs det mycket avancerade tekniska metoder. Hemabos plastprodukter är särskilt lämpliga tack vare den höga tåligheten, den kemiska resistensen liksom specifika elektroniska och mekaniska egenskaper.

HALVLEDARE & ELEKTRONIK

Den världsomfattande produktionen av IC-chips baseras på mycket avancerade tekniker och maskintillverkning. För den elektroniska sektorn tillverkar Hemabo komponenter som i sin fulla bredd anpassas efter wafer-tillverkningsprocessen.

MEDICIN & LIVSVETENSKAP

 

Hemabo är sedan många år tillbaka verksam på den (bio)medicinska marknaden som leverantör av anpassade redskap och hjälpinstrument till sjukhus, men även av medicintekniska utrustningar till OEM-fabrikanter. Valet av rätt (certifierat) material, rätt bearbetningsmetod och kvalitetsnivå är av största betydelse för detta krävande marknadssegment.

MAT & DRYCK

På grund av regelverket i den här sektorn måste man arbeta med specifika plaster som får komma i kontakt med livsmedel. Hemabo arbetar utifrån kundspecifik anpassning med specifika plaster som fullgör dessa krav till 100 %.