Hemabo kan bearbeta en stor mängd tekniska plaster och skapa mycket exakta slutprodukter. På Hemabo arbetar man endast med plast, vilket gör att man kan garantera att inget metallsplitter kan påverka produkternas kvalitet.

FOKUS PÅ PRODUKTEN

Hemabo bearbetar högvärdig plast för medicinsk och industriell tillämpning. Att utveckla plastkomponenter är en utmanande uppgift. Inte bara på grund av det stora antalet tillgängliga material, utan också med tanke på de avvikande fysiska egenskaperna. Alla produkter som tillverkas ägnas därför också full uppmärksamhet.

EXPERT PÅ AKRYLATBEARBETNING

En av Hemabos specialiteter är bearbetningen av akrylat. Detta sker med hjälp av avancerade maskiner varefter produkterna efterbehandlas manuellt. Av plåt, rör och stavar tillverkar Hemabos yrkesmän mycket komplexa produkter och sammansättningar.

RÅD OCH VÄGLEDNING

En av Hemabos kärnaktiviteter utgörs av att ge råd och vägledning i form av produktionstips om komponenter. Som partner sätter sig Hemabo konstant in i din situation. På detta sätt leder en korrekt lösning i slutändan fram till bästa möjliga produkt.